Vad gör en interim försäljningschef?

23 apr

En interim försäljningschef är en ställföreträdande chef på försäljningsavdelningen på ett företag. Detta exempelvis om nuvarande chef har lång sjukskrivning eller för att täcka upp under en pågående rekrytering. En ”vikarie” som har goda kunskaper om att jobba som försäljningschef och som snabbt kan få en överblick hur verksamheten ska drivas.

Tre fördelar med interim försäljningschef

Interimchefer har ett bredare perspektiv
När en interim försäljningschef får ett jobb finns vetskapen om att det enbart är under en begränsad period. Personen behöver därmed snabbt sätta sig in i verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Detta är just ett av karaktärsdragen med interimchefer – att ha ett överskådligt och brett synsätt och inte fastna i detaljer.

Interimchefer har ett utifrånperspektiv
Att ta in en interim försäljningschef via bolag som Brightmill innebär även att ett nytt perspektiv kommer in i företaget. Personen har inte några förutfattade meningar om:

  • Personalen
  • Verksamheten
  • Företagets historia
  • Gamla konflikter

Därmed kan även lösningar presenterats som passar verksamheten allra bäst.

Ingen chef – alla blir chef
Oavsett vilken position som en chef jobbar på är det ett stort ansvar både mot de anställda och företagets ekonomi. En person som”håller i trådarna” och som de anställda kan vända sig till vid frågor. Men vad händer om företagets försäljningschef blir skadad och borta från verksamheten i 12 månader? Är det ett alternativ låta de anställda ta hand om detta ansvar? En risk är att när ett företag inte har någon chef – blir alla chef. Något som sällan ger ett bra resultat.

Hur rekryteras en interim försäljningschef?

Det är mycket vanligt att företag som behöver en interim försäljningschef vänder sig till speciella rekryteringsföretag som enbart (eller till största del) har sin verksamhet mot just dessa rekryteringar. Rekryteringsföretagen har ett brett nätverk av personer som, på kort varsel, kan hoppa in och jobba under kortare perioder. Därmed kan de, utifrån kundens behov, presentera ett par personer som skulle passa i rollen. Det är inte sällan som rekrytering kan ske på under en vecka. Detta från att ett företag har hört av sig till rekryteringsföretaget till att en person har börjat jobba som interim försäljningschef. Processen är alltså betydligt kortare än vid klassisk rekrytering. Men i detta fall är det även betydligt mer bråttom att tillsätta någon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *