Näringsliv

Det finns stor efterfrågan på ingenjörer och de svenska högskolorna gör sitt bästa för att tillgodose det allt större behovet av utbildningsplatser. Även om det finns många som väljer att utbilda sig vid tekniska högskolor, är det internationella behovet till synes omättligt. I Norge jobbar många svenskutbildade och personer med kompetens inom teknik och ingenjörsrelaterade frågor har en marknad som ivrigt väntar på arbetskraft.

Vilka utbildningar som har störst möjlighet att leda till jobb varierar från tid till annan. Många gånger är det tvära kast som gör att man inte helt kan vara säker på vad som väntar när man väl blivit klar med studierna. Ser man vad som händer runt om i samhället kan man få en indikation som ofta visar sig stämma. Väljer man detta som utgångspunkt är en teknisk utbildning någonting som är ett relativt säkert val för den som inte vill riskera att stå utan jobb vid examen. Samtidigt är det viktigt att man väljer en utbildning som leder till någonting man är intresserad av och som man verkligen kan tänka sig att arbeta med.

Branschföreningar

För att jobba mot gemensamma mål och för att förändra branschen inifrån, finns branschorganisationer som värnar de inkluderades intressen. Det finns en rad fördelar med att enas om mål och att verka för större möjlighet att påverka. Det är därför inte konstigt att vi kan se branschklubbar och föreningar i de flesta olika yrkeskategorier vi har.

Genom att bygga ett forum för människor i samma yrkesgrupp kan man synliggöra behov och komma tillrätta med problem man uppmärksammat. På detta vis blir organisationen viktig för hela ämbetet. Internationellt sett finns liknande konstellationer och av allt att döma är det ett fenomen som kommit för att hålla sig kvar och bli en viktig del av marknaden.