Fördelarna med bemanning av fysioterapeut via bemanningsföretag

22 sep

Fysioterapeuter har en viktig roll i hälso- och sjukvården. De kan till exempel arbeta med rehabilitering, kronisk smärtlindring och förebyggande vård. Men att rekrytera, anställa och behålla kvalificerade sådana kan vara såväl komplext som tidskrävande. Det är här som bemanningsföretagen kommer in i bilden. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med bemanning av fysioterapeut via bemanningsbolag!

5 fördelar med bemanning av fysioterapeut via bemanningsföretag

Till de viktigaste fördelarna med bemanning av fysioterapeut via ett bemanningsföretag hör:

  • Den snabba och effektiva rekryteringen. En av de främsta fördelarna med att hyra in personal via ett bemanningsföretag är den snabba och effektiva processen. Bemanningsföretagen har ofta en stor databas med kompetenta fysioterapeuter som kan infinna sig med kort varsel. Detta är särskilt användbart i akuta situationer eller vid en plötsligt ökad arbetsbelastning.
  • Flexibiliteten. Bemanningsföretag erbjuder uppdragsgivarna en hög grad av flexibilitet, såväl vad gäller anställningstid som omfattning av arbetet. Detta kan vara extra fördelaktigt vid säsongsrelaterade svackor eller för att lösa projektbaserade behov. Uppdragsgivaren får möjlighet att skala upp eller ner sin arbetsstyrka efter behov. Detta utan att behöva bära de kostnader eller det ansvar som långsiktiga anställningar medför.
  • Kvalitetssäkringen. Användningen av bemanningsföretag kan också vara kostnadseffektiv. Uppdragsgivaren betalar trots allt bara för den faktiska tjänsten. Därmed undviker man att påföras många av de fasta och rörliga kostnader som förknippas med en permanent anställning. Några exempel på sådana är förmåner, sjuklön och administrativa kostnader.
  • Tillgången till specialiserad expertis. För specifika projekt eller särskilda patientgrupper kan det vara nödvändigt med fysioterapeuter som besitter särskilda kompetenser eller specialiseringar. En fördel med bemanning av fysioterapeut via ett bemanningsföretag är att man som uppdragsgivare får tillgång till just denna expertis. Bemanningsföretagen har ofta tillgång till ett stort stall av fysioterapeuter med olika specialiteter. Därmed kan uppdragsgivaren snabbt och enkelt hitta rätt kompetens för just deras behov.
  • Avlastningen av HR-avdelningen. En rekryteringsprocess kan vara både tidskrävande och komplex. Genom att lägga ut detta arbete till ett bemanningsföretag kan HR-avdelningen få avlastning och möjlighet att fokusera på strategiska uppgifter, såsom personalutveckling och interna arbetsprocesser. Detta istället för att sitta fast i tidskrävande rekryteringsprocesser.