3D-visualiseringar av bostadsprojekt skapar marknadsföringsvärde

6 maj

Med hjälp av 3D-visualiseringar av bostadsprojekt är det möjligt att skapa värde för marknadsföringskampanjer. Konsumenters mediekonsumtion är nämligen varierad och skiljer sig åt i olika demografiska grupper. Vissa konsumerar främst tryckt media medan andra istället får majoriteten av sin mediekonsumtion via nätet eller via tv. Därför är det viktigt för bostadsbyggare att synas i olika sorters medier.

Vissa personer föredrar nämligen visuella presentationer framför statisk, textbaserad information. Detta är viktigt att ta hänsyn till när du bygger bostäder. Du kan gärna fråga dig själv om du helst hade presenterats en 3D-visualisering av ett bostadsprojekt eller en traditionell ritning i 2D.

Högst troligt är att du skulle välja det förstnämnda. 3D-visualiseringar av bostadsprojekt är därför väldigt hett just nu och håller på att förändra branschen i grundvalarna. De flesta av oss föredrar till syvende och sist en visuellt stimulerande presentation i 3D framför en tråkig sådan i 2D. Men om du fortfarande inte känner dig såld på hela idén kan du med fördel läsa vidare om fördelarna med denna typ av visualiseringar.

Fördelarna med 3D-visualiseringar av bostadsprojekt

Vår mänskliga hjärna attraheras mer av vissa linjer och former än av andra. Såväl män som kvinnor föredrar former med mjuka linjer framför former med skarpa linjer. Därför svarar vi mindre bra på bilder i 2D jämfört med motsvarande bilder i 3D. Vi har helt enkelt svårt att bilda oss en optimal uppfattning om designens djup och mått.

Det är här som 3D-visualiseringar av bostadsprojekt kommer in i bilden. Med hjälp av 3D kan bilder presenteras på ett sätt som närmare beskriver hur de skulle se ut i verkligheten. Därför lockas kunder av denna typ av visualiseringar framför trista 2D-ritningar. När bostadsprojekt presenteras i tre dimensioner ser de mer verkliga och mer inbjudande ut.

3D-visualiseringar av bostadsprojekt har även ytterligare fördelar:

  • De gör det enklare att upptäcka problem i ett tidigt stadie.
  • Det är enkelt att snabbt redigera visualiseringen.
  • En 3D-visualisering är kostnadseffektiv jämfört med utskrifter av 2D-ritningar.
  • Bostadsprojekt som visualiseras i 3D framstår som mer attraktiva för potentiella bostadsköpare.
  • Steget mellan 3D-visualisering och virtual reality (VR) är relativt litet och naturligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *