Tidsramen för ett stambyte i Stockholm skiljer sig åt

28 nov

Ett byte av stammarna är minst sagt ett projekt som kräver sin man. Detta är en av de större underhållsåtgärder som fastighetsägare behöver göra. Det är också ett återkommande arbete som bör ske med ett visst tidsmässigt mellanrum. Så hur ofta bör man som fastighetsägare utföra ett stambyte i Stockholm och vilka faktorer påverkar tidsramen?

Till att börja med vill vi nämna att tidsramen för denna underhållsåtgärd varierar. Det är nämligen individuellt exakt hur ofta stammarna i en viss fastighet behöver bytas. Den generella riktlinjen är dock att detta bör ske med 30-60 års mellanrum. Men det varierar alltså och därför går vi nedan in mer på faktorerna bakom tidsuppskattningen.

Hur ofta ett stambyte i Stockholm bör ske varierar från fall till fall

Som vi redan har nämnt skiljer sig alltså tidsramen för ett stambyte i Stockholm åt beroende på fastighet. En av de faktorer som spelar allra störst roll för hur ofta åtgärden behöver utföras är belastningen. Vi syftar då på belastningen på stammarna och rören.

Det är nämligen så att en fastighet där många lägenheter har klämts in på en liten yta har en högre belastning på stammarna. Det innebär också att rören behöver bytas lite oftare än i en motsvarande fastighet som är mindre trångbodd. Men detta är inte den enda faktorn när det kommer till belastning. Även hur de boende agerar i hänsyn till avloppssystemet har en betydelse. Till exempel slits rören fortare ut om de boende spolar ner föremål som egentligen inte hör hemma i avloppssystemet.

Materialvalet har stor betydelse

Även om den generella tidsramen för ett stambyte i Stockholm är 30-60 år varierar det alltså i praktiken. Hur pass känsliga rören är har för övrigt även att göra med materialvalet. Vissa material som används för att konstruera stammar är tåligare än andra och har därmed en längre livslängd.

Dessa är de vanligaste materialen som används idag:

  • PE
  • PVC
  • Segjärn
  • Gråjärn

Även betong och olika sorters stål förekommer men det är inte lika vanligt.

Som du säkert förstår är plast ett relativt billigt material men det är inte lika hållbart som till exempel gjutjärn eller koppar. Därför är även materialvalet en faktor att ta med i beräkningen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *