Så fungerar en VA från Ulla-Bella

21 mar

VA är en förkortning för Virtuell Assistent och kan liknas med en administratör som genomför digitala sysslor på distans. I följande exempel visas hur en VA från Ulla-Bella fungerar men det finns självklart flera andra svenska företag som erbjuder denna tjänst.

VA från Ulla-Bella – Digital assistent

En virtuell assistent har stora likheter med en administratör på ett företag. Detta genom att personen är en ”allt i allo” och kan genomföra både regelbundna uppgifter samt uppgifter som bara behöver utföras vid enstaka tillfällen. Den tydligaste skillnaden är däremot att:

 • VA utför allt på distans
 • VA tar betalt per timme

Genom att anlita exempelvis en VA från Ulla-Bella kan företag frigöra egen tid och få hjälp med administrativa uppgifter på distans. Istället för att anställa en person köps hjälp in helt beroende på hur mycket hjälp som behövs.

Exempel på tjänster

Exakt vilka uppgifter som erbjuds kan variera mellan VA. Detta både beroende på personens kompetens och hur stort företaget är som erbjuder dessa tjänster. Exempel på tjänster som går att nå via en VA från Ulla-Bella är:

 • Kundservice
 • Texthantering
 • Uppdatering av social media
 • Enklare ekonomi
 • Vissa marknadsföringsfrågor

Varför anlita VA?

Utifrån ett praktiskt perspektiv hjälper en VA till med samma uppgifter som en administratör. De kan därmed frigöra tid för de anställda så att de kan fokusera på kärnverksamheten. Administratören kan även ha en överblick över exempelvis social media och kundkommunikation.
Däremot finns det två tydliga fördelar med att anlita en virtuell assistent istället för att anställa en administratör på företaget.

 • Betalar enbart för tid som behövs
  Om en person anställs krävs det att det finns arbetsuppgifter för den personen under hela arbetsdagen. Det blir en statisk kostnad oavsett hur många arbetsuppgifter som finns dag till dag.
  För företaget blir det alltså betydligt mer flexibelt att anlita en VA från Ulla-Bella mot att anställa en person som på plats ska sköta dessa uppgifter.
 • Nå kompetens utifrån behov
  Det finns företag som har flera virtuella assistenter vilket innebär en bred kunskap och möjlighet för dess kunder att få hjälp med en rad olika tjänster som kan genomföras digitalt. Skulle de däremot inte kunna sköta samtliga uppgifter kan en virtuell assistent anlitas för exempelvis social media och en annan för enklare ekonomisk administration.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *