LUND: Dags för relining?

20 feb

Om avloppsledningarna i en bostad börjar bli slitna behöver de antingen bytas ut (stambyte) eller renoveras (relining). I Lund finns företag som utför bägge dessa åtgärder. Vilken arbetsmetod som är bäst beror både på hur de är monterade, dess kvalité och vilka andra åtgärder som behöver genomföras vid samma tillfälle. Här presenteras kortfattat vad arbetet innebär.

Vad innebär relining?

Relining kallas även för ”rörinfodring” vilket är ett ord som tydligare visar på vad det handlar om. Med olika metoder appliceras ett material på insidan av rören vilket, när det stelnat, skapar ett nytt rör. Skulle det yttre röret helt och hållet gå sönder kommer alltså inte någon vattenskada ändå att uppstå. Detta då det nya röret är det som nu används.

Denna arbetsmetod är både snabbare och billigare än stambyte. Däremot bör det snarare ses som komplement då relining kan jämföras med ”renovering” och stambyte med ”köpa fabriksnytt”.

När behöver det utföras?

Det finns inte några vetenskapliga studier kring hur länge denna renovering håller och därmed med vilket intervall det behöver utföras. Många företag i Lund ger garanti i 20 år men samtidigt nämns att relining förväntas förlänga rörens livslängd med 30 – 40 år. Det viktiga är däremot att redan efter 20 år genomföra regelbundna inspektioner av rören för att därmed se när ny renovering behöver ske.

Vad innebär reliningkonsult?

En reliningkonsult i Lund kan jämföras med en byggkonsult – men enbart med fokus på just denna slags renovering. Det innebär därmed att denna konsult kan genomföra:

  • Förundersökningar – Vilket behov finns?
  • Upphandlingar – Jämför priser och upplägg hos flera företag i Lund
  • Projektledning – Håller ”i trådarna” från start till mål
  • Besiktning – Kontrollerar att arbetet utförs korrekt och dokumenterar detta

Som visas ovan kommer dessa konsulter inte att utföra arbetet utan anlitas istället som ansvarig för hela projektet. I och med att de är oberoende kan de jämföra offerter, inspektera och besikta utan att påverkas av egenintresse.

Vilka genomför relining i Lund?

Det finns företag i Lund som nästan uteslutande arbetar i städer i södra Sverige men även företag som erbjuder detta arbete över hela Sverige. Hittas inte ett passande företag i just den stad där arbetet ska utföras kan alltså sökning även ske i andra städer.

Det finns en fördel att välja ett företag som är BRiF-ansluten. Via Brif.se går det att söka efter företag som kan utföra detta arbete i Lund / Södra Sverige eller andra delar av landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *