För- och nackdelar med att skaffa kontorshotell i Stockholm

23 dec

Det finns många fördelar med kontorshotell i Stockholm. Det finns många aktörer och lägen att välja mellan, och de allra flesta är relativt flexibla med uthyrningstider och avtal. I den här texten kan du läsa om för- och nackdelar med ett kontorshotell i Stockholm – jämfört med att skaffa ett kontor på egen hand.

Fördelar

  • Flexibla avtal. Exakt hur avtalen ser ut varierar givetvis en del mellan olika kontorshotell. Många är dock relativt flexibla med till exempel uthyrningstider och att öka eller minska antalet arbetsplatser vid behov. Som sagt finns det ganska stora variationer mellan olika hotell – hur avtalen ser är en faktor att jämföra innan man tar ett beslut om vilket man ska köpa tjänster av.
  • Geografiskt läge. Med ett kontorshotell i Stockholm är det möjligt att arbeta i fina lägen. Utan en hög budget kan det vara svårt att få ett kontor på centrala platser annars – men ett hotellet har redan gjort den investeringen åt dig. Och du hyr ju helt enkelt av dem.Att arbeta centralt innebär praktiska fördelar för de anställda. Det blir lättare att rekrytera från alla delar av Stockholm, och inte bara från till exempel den norra eller den södra sidan. Dessutom blir det enklare att få dit kunder och samarbetspartners. En del anser också att det finns ett starkt symbolvärde i att ha ett kontor på en fin och välkänd adress.

Nackdelar med kontorshotell i Stockholm

  • Ofta dyrare än traditionella kontor. Kontorshotell innebär som regel inte dyrare initiala kostnader. Däremot behöver företaget som hyr ut sina lokaler givetvis göra en vinst. Jämfört med traditionella lokaler kan ett kontorshotell helt enkelt innebära högre löpande kostnader.Samtidigt kan man ha med sig att flexibiliteten gör att du enkelt kan betala mindre om anställda slutar på företaget, till exempel – den möjligheten finns inte på samma sätt om man använder traditionella kontorslokaler.
  • Möten och konferensrum. Kapaciteten för möten och konferenser varierar mellan olika kontorshotell. Medan en del har mycket god kapacitet för detta, finns det kontorshotell där det råder strid på kniven om vissa gemensamma rum under vissa tider. Om du vet att ni kommer att ha ett stort behov av mötesrum och konferensrum, är det bra att leta efter ett kontorshotell i Stockholm som har goda förutsättningar just för det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *