Så många väljer assistansbolag

20 jan

Vid personlig assistans går det att välja mellan flera olika assistansanordnare. År 2002 var det 67 % som valde kommunen som anordnare – år 2019 var siffran 20 %. Istället är det allt fler som väljer att få hjälpen av ett assistansbolag.

De fyra alternativen år 2002

 • Kommunen
  År 2002 var hemkommunen det självklara valet för de flesta när assistansanordnare skulle väljas. Det var 67 % som valde detta alternativ. Där började däremot en starkt negativ trend för detta val. Kommunen kan både väljas aktivt samt blir det automatiska valet om inte något aktivt val sker. Kommunen kan däremot anlita privata aktörer.
 • Assistansbolag
  År 2002 valde 17 % ett privat assistansbolag. Utbudet assistansbolag har sedan dess ökat kraftigt och det har även blivit allt mer självklart att välja det privata alternativet.
 • Brukarkooperativ
  Brukarkooperativ är en ekonomisk förening där medlemmarna gynnas av gemensam administration, tjänster och ibland även ideologi. Dessa finns inte i alla delar av landet och kan även ha specifika regler för att nya medlemmar ska släppas in. Det är därmed även betydligt färre som väljer detta alternativ. År 2002 var det 13 %. Trenden sedan dess är vikande.
 • Egen arbetsgivare
  Det alternativ som minst antal personer väljer är att vara egen arbetsgivare. År 2002 var det 3% och sedan dessa har nivån legat på ungefärligt samma nivå.

Assistansbolag har ökat kraftigt

De två tydligaste förändringarna sedan 2002 är att antalet som väljer assistansbolag ökat samt att antalet som väljer kommunen minskat.

 • 2012 – Vägarna möts
  Från 67 % år 2002 var det bara 45 % som valde kommunen år 2010. Detta samtidigt som assistansbolag gick från 17 % till 41 % år 2010. Mellan 2011 och 2012 möttes därmed dessa trender så att de låg på ungefärligt samma plats.
 • 2019 – Assistansbolag till ca 70 %
  Trenden har sedan 2012 gått åt samma håll och 2019 var det ca 70 % som valde privat assistansbolag. Antalet som valde kommunen hade fallit till enbart 20 %. Detta alltså mindre än en tredjedel mot 2002.

  Även brukarkooperativ har minskat under denna tidsperiod. Detta från 13 % till 6 %. En dryg halvering. Men den största ”förloraren” i valet av assistansanordnare är alltså kommunen. Delvis kan det även bero på en ovanlig konkurrenssituation. De privata bolagen jobbar för att få fler kunder medan kommunen inte marknadsför sig på samma sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *