Långa och korta räntefonder

25 jan

Som småsparare har du säkert funderat över räntefonder och vilka skillnader det finns mellan långa och korta sådana. Oroa dig inte – här går vi igenom för- och nackdelarna med bägge dessa fondtyper!

Det finns såväl långa som korta räntefonder, och de långa fonderna har en löptid på längre än ett år på sina underliggande innehav. De korta räntefonderna har istället räntepapper med en kortare löptid än ett år.

Korta räntefonder

En kort räntefond är i grund och botten ett alternativ till ett sparkonto. Då det i dagsläget är väldigt låga räntor på sparkonton är räntorna även låga på de korta räntefonderna.

Korta räntefonder har en mycket lägre risk än vad långa räntefonder har. Utvecklingen i dessa fonder baseras nämligen på hur räntorna utvecklas. Om räntorna går upp kan det vara negativt för en räntefond, men om räntorna går ner är det istället positivt.

Historiskt sett har obligationer gett bra avkastning. För några decennier sedan när räntefonderna var högre kunde en räntefond ge en avkastning på uppemot tio procent per år.

Långa räntefonder

I dagens lågränteklimat är avkastningen väldigt blygsam. Och eftersom marginalerna är så pass små har fondavgiften en stor betydelse för dig som sparare.

Det går att krydda räntefonder lite grann genom att till exempel sats på företagsobligationsfonder. Denna typ av fonder lånar upp pengar i företag istället för i länder. Detta medför en lite högre risk men ökar samtidigt möjligheten till en god avkastning på det investerade kapitalet.

Ett annat alternativ är att satsa på räntefonder som placerar i utländska värdepapper. Du bör dock vara medveten om att sådana fonder har en valutaexponering. En fördel med att spara i en fond av detta slag är att du kan få högre ränta om räntan är högre i det aktuella landet. Men samtidigt får du även en valutaexponering mot den svenska kronan som kan slå åt bägge håll – den kan såväl öka din avkastning som äta upp den.

Räntefonder kan ses som ett lite piggare alternativ till ett klassiskt banksparande. Men du bör vara medveten om såväl uppsidan som nedsidan i en sådan placering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *