Filmen som visar hur stambyte i Stockholm fungerar

26 mar

Med animerade filmer kan det mesta illustreras vilket förtydligar hur något fungerar. Stambytesgruppen i Stockholm har på sin hemsida en ”film om stambyte i Stockholm” som tydligt visar fördelen med animerade filmer. En film som är uppbyggd utifrån följande frågor:

Vad är stambyte?

Filmen börjar med att ett hyreshus visas och att stammarna på bostaden är markerade med blått och rött. På detta sätt blir det illustrerat tydligt vilken funktion stammarna har – både i tal och bild. Detta genom att visa hur de för in/ut värme, avlopp och vatten samt fördelar ut detta till varje lägenhet. Exempel på stammar som nämns är:

 • Vatten
 • Avlopp
 • Värme
 • Gas
 • Ventilation
 • El
 • Data

De stammar som påverkas absolut mest av slitage är de som för fram kall- och varmvatten och avloppsvatten. Det alltså dessa som byts vid ett stambyte.

Varför genomförs renoveringen?

Byte av stammar sker när de har blivit så gamla och slitna att en allt för hög risk finns att de ska gå sönder och därmed stora vattenskador kan uppstå.

Hur går det till?

Denna renovering innebär inte bara att stammarna byts utan även att badrum och våtrum helt och hållet behöver rivas ut. Detta utifrån att ledningarna bakom fuktspärrarna byts vid ett stambyte. Med andra ord är detta ett stort projekt som påverkar de boende rejält under de 6 – 8 veckor som arbetet pågår.

Tre faser vid stambyte i Stockholm

Stambytesgruppen presenterar tre ”faser” inför att de genomför ett stambyte.

 • Inför arbetet kan påbörjas
  Första steget är att kontakta företag inom branschen som kan undersöka stammarna och utifrån detta skapa en offert. Genom att kontakta flera företag i Stockholm kan kunden jämföra dessa utifrån exempelvis pris, kvalité, tidsplanering och referenser.
 • Planering och projektering
  Om avtalet skrivs under påbörjas nästa steg vilket är planering och projektering. Tidsmässigt tar detta steg längst tid av dess tre steg. Ritningar ska skapas, förutsättningar kontrolleras och de boende informeras om vad som väntar. Det är även i detta läge som de boende kan ange eventuella egna önskemål när badrummen ska återställas.
 • Arbetet
  Efter att olika dammskydd har monterats påbörjas själva arbetet som sedan förväntas pågå i 6 – 8 veckor. Under en stor del av denna tid kan de boende inte nå egen toalett eller dusch vilket innebär att tillfälliga lösningar behöver ordnas.

(Byte av stammar sker på samma sätt över hela landet så även om de anger att det är en film om ”Stambyte i Stockholm” anges detta enbart utifrån att företagets marknad är den staden. Filmen kan mycket väl ses för att förstå denna renoveringsprocess oavsett stad)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *