Fakta om att installera säkerhetsdörr

23 nov

Ska en säkerhetsdörr köpas in kan den antingen installeras själv – eller av utbildade montörer. Vad är bäst och vad bör man tänka på?

Får jag installera en säkerhetsdörr själv?

Ja, det får du – men det inte alltid det bästa alternativet. Det är minst lika viktigt att installera en säkerhetsdörr korrekt som att välja rätt dörr för det ändamålet som finns.

Om en montör gör jobbet – vad ska jag tänka på?

För att underlätta för montören är det bra om saker, kläder och mattor tas bort ungefär en meter från befintliga dörren. Detta både på insida och utsida. Sitter det kransar eller skyltar på dörren kan dessa även tas ner. Allt för arbetet ska gå så smidigt som möjligt när hantverkare sätter igång. Vid val om montör är det fördel i att välja en certifierad dörrmontör. Det innebär att montören har all kunskap och erfarenhet som behövs för att installationen ska bli helt korrekt och full säkerhet uppnås.

Kan jag välja vilket lås som ska det vara?

Ja, oftast. Det går att ändra lås på en säkerhetsdörr i efterhand. Även här är det viktigt att allt sker korrekt för att full säkerhet ska uppnås. En del speciella digitala lås kan däremot vara svåra att montera på en äldre dörr. Dessa då de modellerna inte är kompatibla med de digitala systemen.

Hur lång tid tar installation?

Hur lång tid det tar att installera en säkerhetsdörr beror främst på om montering sker av ägaren av dörren eller en montör. Om en montör genomför jobbet går det att räkna med att det tar mellan två och tre timmar.

Var slänger jag den gamla dörren?

Ytterdörrar ska köras till en återvinningscentral. Beroende på material kan den sorteras som trä- eller stålavfall. Vid osäkerhet om var den ska sorteras bör alltid personal tillfrågas på återvinningscentralen. I det fall en dörr installeras av en montör tar dessa generellt med sig den gamla dörren. Något som är väldigt bekvämt då ytterdörrar både är tunga och otympliga att ta hand om.

Går det att köpa och använda en begagnad säkerhetsdörr?

Ja, det finns en andrahandsmarknad för begagnade säkerhetsdörrar. Fördelen är att priset blir lägre. Men det finns minst två nackdelar.

  • För det första är det svårt att avgöra om en begagnad säkerhetsdörr ger den säkerhet som målet är med dessa dörrar.
  • För det andra är det många montörer som inte installerar dessa. Detta på grund av den ökade säkerhetsrisken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *