Därför kan du vilja sälja ditt företag trots att det är framgångsrikt

23 jul

Precis som vår omvärld är företagsvärlden alltid under ständig förändring. Det kommer nya tekniker och andra nymodigheter som förändrar branscher i grunden och ritar om spelplanen för all framtid. Även företagskunders och konsumenters köpvanor förändras med tiden och detta är bara några exempel på de stora utmaningar som företagare står inför. Därför väljer många att sälja sina företag istället för att tvingas se dem gå under.

Men precis som när du ska köpa ett företag finns det många saker att ha i åtanke när det är dags att sälja företag. Det kan också vara värt att fundera på om detta verkligen är det bästa alternativet för just dig. Nedan belyser vi några av de vanligaste anledningarna till att företagare väljer att göra detta. Genom att ta del av dessa exempel kan du förhoppningsvis få insikt i huruvida det är ett bra val för dig eller ej.

3 vanliga anledningar till att företagare väljer att sälja företag

Några av de vanligaste skälen att företagare väljer att sälja företag är att:

  • Lönsamheten minskar. En vanlig anledning till att man väljer detta alternativ är en minskande lönsamhet. Den kan till exempel bero på att inga eller få tjänster är lönsamma och detta kan ha flera olika anledningar. Till exempel kan en avsaknad av utveckling ligga till grund för att försäljningen med tiden minskar. Istället för att skapa vinst börjar tidens tand sakta men säkert nagga på lönsamheten, bit för bit.
  • För snabb tillväxt. Tillväxt är vanligtvis något bra och eftersträvansvärt. Men ibland kan tillväxten bli ett problem. Detta gäller framför allt då ett företag plötsligt får en alltför stor kostym att fylla. Konflikter kan då uppstå med ledningen till följd av att företaget inte var beredda på den kraftiga och oförutsedda tillväxten. Då kan det vara ett bra alternativ att sälja vidare verksamheten istället för att låta den gå under.
  • Dags att lägga hatten på hyllan. En vanlig anledning till företagsförsäljningar är att företagaren helt enkelt känner att det blivit dags att lägga hatten på hyllan. Om du vill gå i pension och inte har någon som kan efterträda dig som företagsledare kan en försäljning vara den rimligaste utvägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *