Vad innebär delad vårdnad?

24 jul

Delad vårdnad, eller gemensam vårdnad, och bestämmelserna som finns kring det gäller både för föräldrar som bor ihop och för dom som är separerade. Gifta par som får barn har till exempel automatiskt gemensam vårdnad och ansvar för barnet – vilket vanligen består även efter en eventuell skilsmässa. Läs mer om det juridiska ansvaret här – samt vad som händer om samarbetet mellan föräldrar inte fungerar.

Delad vårdnad

När ett gift par får barn får båda parter automatiskt delad vårdnad. Om paret inte är gift fås gemensam vårdnad genom en anmälan till socialnämnden. Två föräldrar som lever ihop med gemensamma barn delar alltså på vårdnaden, vilket innebär ett visst juridiskt ansvar.

Enligt lag har barn rätt till en bra och regelbunden kontakt med båda av sina föräldrar så även om en separation eller skilsmässa skulle ske är det viktigt att se till barnets bästa – vilket i dom allra flesta fall är rätten till båda föräldrarna.

Kort och gott så fortsätter alltså delad vårdnad att gälla även efter en separation. Dom flesta föräldrar kan nå en överenskommelse kring boendesituation och liknande, så att vardagen kan fungera.

När det inte fungerar

Det händer att föräldrar som separerat inte kan komma överens när det kommer till barnen – till exempel vad gäller boendesituation och annat. För par som upplever problem med samarbetet finns hjälp att få och ett första steg är att vända sig till familjerätten inom kommunen.

I vissa fall kan det även vara så att den enda föräldern inte anses lämplig och då är heller inte delad vårdnad lämpligt. Om något av följande förekommer hos den ena föräldern kan det vara aktuellt med ensam vårdnad:

  • Våld
  • Missbruk
  • Sjukdom

Samarbetssvårigheter kring barnet kan också leda till att delad vårdnad inte fungerar och oavsett skäl till olämplighet så kan det gå så långt som att det måste avgöras i domstol. Beslutet fattas då utifrån vad som är bäst för barnet och inte vad som är bäst för en eller båda av föräldrarna.

Om det förekommer samarbetsproblem eller liknande är som sagt det första steget att vända sig till familjerätten. Där går det att få hjälp med samtal samt att upprätta ett avtal, om föräldrarna kommer fram till en lösning som passar båda parter.

Om ingen överenskommelse nås kan en vårdnadstvist i domstol krävas men det bästa är alltid att försöka nå en lösning innan det går så långt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *